Storioni Concours

Het Storioni Concours is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangwekkende opstap voor ambitieuze kamermuziekensembles en één van de vaste pijlers van het Storioni Festival. We vinden het erg belangrijk om jonge talenten de mogelijkheid geven van zich te laten horen.
Het Storioni Festival Concours 2023 vindt plaats in mei. De finale is op zondag 21 mei in CKE, Centrum voor de Kunsten Eindhoven. Deze finale is openbaar toegankelijk! U bent vanaf 15:00 welkom, aanvang 15:30.

Storioni Concours Reglement

 1. Kamermuziekensembles bestaande uit minimaal twee en maximaal tien leden mogen deelnemen.
 2. De leden van het ensemble studeren allen aan een Nederlands of Vlaams conservatorium, of zijn daarvan maximaal vier jaar geleden afgestudeerd.
 3. Ook strijkkwartetten van de Nederlandse Strijkkwartet Academie (NSKA) mogen zich aanmelden.
 4. Het repertoire voor de voorronde bestaat een eigen keuze van twee werken voor kamermuziekensemble uit contrasterende stijlperiodes. Uitgezonderd zijn werken uit de Barok en Renaissance en werken voor solo-instrument met begeleiding.
 5. De voorrondes worden beoordeeld op basis van ingezonden video-opnames. Video’s voor de voorronde kunnen worden opgenomen in minimaal 1 en maximaal 2 bestanden op YouTube of Vimeo. De lengte van de video(‘s) is, opgeteld, maximaal 15 minuten. De afzonderlijke video’s mogen niet worden bewerkt of geëdit. Eén of meerdere delen uit een meerdelig werk zijn toegestaan.
 6. De video-opnamen moeten vrij van uitvoeringsrechten beschikbaar worden gesteld via YouTube of Vimeo.
 7. Pitch: de deelnemende ensembles plaatsen daarnaast ook  een video op YouTube of Vimeo van maximaal 2 minuten met hun idee voor een vernieuwend concept om (nieuw) publiek naar jouw (fysieke dan wel livestream) concert te lokken. Deadline is 1 mei 2023.
 8. De afbeeldingen van het ensemble en/of de leden worden via een hyperlink beschikbaar gesteld en moeten vrij van rechten kunnen worden gebruikt door de organisatie van het Storioni Festival.
 9. Deadline voor aanmelden is 1 mei 2023, 17.00 uur, CET.
  De bekendmaking van de finalisten vindt plaats op 14 mei 2023.
 10. De finale vindt plaats op 21 mei 2023 in CKE Eindhoven. (Centrum voor de Kunsten Eindhoven), met publiek. Het te spelen repertoire is hetzelfde als in de voorrondes.
 11. Deelname en aanmelden loopt via het online formulier.
 12. De jury bestaat uit o.a. recensenten, programmeurs van Nederlandse podia en het Storioni Trio. De juryleden worden binnenkort bekendgemaakt.
 13. Prijzen: het winnende ensemble krijgt coaching van het Storioni Trio en een uitnodiging voor een optreden in het Storioni Festival 2024. Ieder jaar is er ook een live concertregistratie op NPO Klassiek, vaak vanuit de Spiegelzaal van het Concertgebouw. Daarnaast brengt het Storioni Trio de winnaar in contact met programmeurs van een aantal belangrijke zalen in Nederland en zorgen zij voor media-aandacht.

Storioni Competition

The Storioni Competition has become an important stepping stone for ambitious chamber music ensembles. Assisting and encouraging young ensembles is one of the important pillars of the Storioni Festival. We think it is very important to give young talents the opportunity to make themselves heard.
The Storioni Festival Competition will be held in May 2023. The finals will take place on Sunday May 1 in CKE, Centrum voor de Kunsten Eindhoven.

Storioni Competition Rules

 1. Chamber music ensembles consisting of a minimum of two and a maximum of ten members may participate.
 2. The members of the ensemble all study at a Dutch or Flemish conservatoire, or have graduated no more than four years ago.
 3. String quartets from the Nederlandse Strijkkwartet Academie (NSKA) can also register.
 4. The repertoire for the preliminary round consists of a choice of two works for chamber music ensemble from contrasting style periods. Exceptions are works from the Baroque and Renaissance and works for solo instrument with accompaniment.
 5. The preliminary round will be judged by video registrations of your repertoire. Videos for the preliminary round can be recorded in a minimum of 1 and a maximum of 2 files on Youtube or Vimeo. The total length of the video (s) is a maximum of 15 minutes. The individual videos must be recorded in 1 take and may not be edited. It is permitted to not include all parts of a work if that work consists of several parts.
 6. The video recordings must be made available free of performance rights via Youtube or Vimeo.
 7. Pitch: for the competition, the participating ensembles must also share their views on how they wish to reach (new) audiences. This can be done by posting a video on YouTube or Vimeo with a maximum of 2 minutes on your idea of how to attract (new) public to your (physical or livestream) concert. Deadline is May 1 2023. 
 8. All images of the ensemble and / or the members are made available via a hyperlink and must be free of rights for use by the Storioni Festival organization.
 9. Deadline for registration is May 1 2023 at 5 p.m. CET.
  The finalists will be announced no later than May 14 2023.
 10. The finals will take place on May 21 2023. This will be a performance with an audience.
  The repertoire is the same as in the preliminary round.
 11. Participants must register through the online form.
 12. The jury consists of chosen newspaper critics, concert programmers and the Storioni Trio. The jury members will be announced in due time.
 13. Prizes: the winning ensemble will receive coaching by the Storioni Trio and an invitation to perform a concert at the Storioni Festival 2023. Also each year there is a live radio-performance on NPO Klassiek (National Radio) from the Spiegelzaal of the Concertgebouw in Amsterdam. In addition, the Storioni Trio will enable the winner to contact with important concertmanagers of a number of main venues in The Netherlands and guide the ensemble in necessary media attention.