Storioni Concours

Met tien voorgaande edities is het Storioni Concours in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangwekkende opstap voor ambitieuze kamermuziekensembles en één van de vaste pijlers van het Storioni Festival. We vinden het erg belangrijk om jonge talenten de mogelijkheid geven van zich te laten horen. Aan de vooravond van het Storioni Festival 2022, op 28 mei 2022, vindt de finale van de ensemblewedstrijd plaats. 

Storioni Concours Reglement

Het Storioni Festival Concours 2022 vindt plaats in mei 2022. De finale vindt plaats op zaterdag 28 mei in CKE, Eindhoven.

 1. Kamermuziekensembles bestaande uit minimaal twee en maximaal tien leden mogen deelnemen.
 2. De leden van het ensemble studeren allen aan een Nederlands of Vlaams conservatorium, of zijn daarvan maximaal vier jaar geleden afgestudeerd.
 3. Ook strijkkwartetten van de Nederlandse Strijkkwartet Academie (NSKA) mogen zich aanmelden.
 4. Het repertoire voor de voorronde bestaat een eigen keuze van twee werken voor kamermuziekensemble uit contrasterende stijlperiodes. Uitgezonderd zijn werken uit de Barok en Renaissance en werken voor solo-instrument met begeleiding.
 5. Video’s voor de voorronde kunnen worden opgenomen in minimaal 1 en maximaal 2 bestanden op YouTube of Vimeo. De lengte van de video(‘s) is, opgeteld, maximaal 15 minuten. De afzonderlijke video’s mogen niet worden bewerkt of geëdit. Eén of meerdere delen uit een meerdelig werk zijn toegestaan.
 6. De video-opnamen moeten vrij van uitvoeringsrechten beschikbaar worden gesteld via YouTube of Vimeo.
 7. Pitch: de deelnemende ensembles plaatsen voor het Concours een video op YouTube of Vimeo van maximaal 2 minuten met hun idee voor een vernieuwend concept om (nieuw) publiek naar jouw (fysieke dan wel livestream) concert te lokken. 
 8. De afbeeldingen van het ensemble en/of de leden worden via een hyperlink beschikbaar gesteld en moeten vrij van rechten kunnen worden gebruikt door de organisatie van het Storioni Festival.
 9. Deadline voor aanmelden is 9 mei 2022, 17.00 uur, CET.
 10. Deelname en aanmelden loopt via het online formulier.
 11. De finale vindt plaats op 28 mei 2022 in CKE Eindhoven. (Centrum Kunst Educatie) 
 12. De jury bestaat uit o.a. recensenten, programmeurs van Nederlandse podia en het Storioni Trio. De juryleden worden binnenkort bekendgemaakt.
 13. Prijzen: het winnende ensemble krijgt coaching van het Storioni Trio, een uitnodiging voor een optreden in het Storioni Festival 2023, een optreden op een lunchconcert in Muziekgebouw Eindhoven en een live radio-optreden vanuit de Spiegelzaal van het Concertgebouw op zondag 29 mei, 10.0o uur. Daarnaast brengt het Storioni Trio de winnaar in contact met programmeurs van een aantal zalen in Nederland en zorgen zij voor media-aandacht.

Storioni Competition 2022 [English version]

With ten previous editions, the Storioni Competition has grown in recent years into an important stepping stone for ambitious chamber music ensembles and one of the permanent pillars of the Storioni Festival. We think it is very important to give young talents the opportunity to make themselves heard. Right before the Storioni Festival takes off, on May 28, 2022, the final of the Storioni Competition will take place.

Rules Storioni Concours [English version]

The Storioni Festival Competition 2022 will take place in May 2022. The final will take place on Saturday, May 28 in CKE, Eindhoven.

 1. Chamber music ensembles consisting of a minimum of two and a maximum of ten members may participate.
 2. The members of the ensemble all study at a Dutch or Flemish conservatoire, or have graduated no more than four years ago.
 3. String quartets from the Nederlandse Strijkkwartet Academie (NSKA) can also register.
 4. The repertoire for the preliminary round consists of a choice of two works for chamber music ensemble from contrasting style periods. Exceptions are works from the Baroque and Renaissance and works for solo instrument with accompaniment.
 5. Videos for the preliminary round can be recorded in a minimum of 1 and a maximum of 2 files on Youtube or Vimeo. The total length of the video (s) is a maximum of 15 minutes. The individual videos must be recorded in 1 take and may not be edited. It is permitted not to include all parts of a work if that work consists of several parts.
 6. The video recordings must be made available free of performance rights via Youtube or Vimeo.
 7. Pitch: for the competition, the participating ensembles must post a video on YouTube or Vimeo with a maximum of 2 minutes on their idea of a concept to attract (new) public to your (physical or livestream) concert.  
 8. All images of the ensemble and / or the members are made available via a hyperlink and must be free of rights for use by the Storioni Festival organization.
 9. Deadline for registration is May 9th 2022 at 5 p.m. CET.
 10. Participants must register through the online form.
 11. The final will take place in the afternoon of May 28th, 2022 in CKE, Eindhoven. 
 12. The jury consists of chosen newspaper critics, concert programmers and the Storioni Trio. The jury members will be announced in due time.
 13. Prizes: the winning ensemble will receive coaching by the Storioni Trio, an invitation to perform a midday concert at the Storioni Festival 2023 in Muziekgebouw Eindhoven and a live radio-performance from the Spiegelzaal of the Concertgebouw in Amsterdam on May 29th, 10AM. In addition, the Storioni Trio will enable the winner to contact with important programmers from a number of main venues in The Netherlands and guide the ensemble in necessary media attention.