Over Outreach

In de aanloop naar het festival wordt een speciale week georganiseerd: de ‘Outreach Week’. Deze week staat in het teken van maatschappelijke betrokkenheid, talentontwikkeling en educatie, waarbij de focus ligt op het bereiken van diverse doelgroepen die mogelijk terughoudend zijn om deel te nemen aan festivals. De Outreach Week is bedoeld om de culturele ervaring van het festival toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht fysieke of mentale uitdagingen.

Een belangrijk aspect van de Outreach Week zijn de maatschappelijke projecten die zich richten op ouderen en jongeren die te maken hebben met fysieke en/of mentale uitdagingen. Door middel van deze projecten willen we een inclusieve omgeving creëren waarin deze doelgroepen de mogelijkheid krijgen om te genieten van live muziek en kunst. De projecten worden ontwikkeld met oog voor de specifieke behoeften en interesses van de betrokken groepen, met als doel een positieve impact te hebben op hun welzijn.

Tijdens de Outreach Week staat ook talentontwikkeling centraal. Opkomende artiesten krijgen de kans om hun talenten te tonen en zich verder te ontwikkelen in een ondersteunende omgeving. Dit draagt niet alleen bij aan de diversiteit van het festivalprogramma, maar biedt ook mogelijkheden voor de artiesten om hun netwerk uit te breiden en professionele ervaring op te doen.

Educatie vormt een integraal onderdeel van het Outreach-programma. We streven ernaar om drempels weg te nemen en educatieve activiteiten aan te bieden die de bezoekers voorbereiden op het festival. Workshops, lezingen en interactieve sessies worden georganiseerd om het begrip van en de waardering voor klassieke muziek en kunst te vergroten. Specifieke aandacht wordt besteed aan degenen die minder bekend zijn met dergelijke culturele evenementen, met als doel hen het vertrouwen te geven om deel te nemen aan het festival.

Kortom, de Outreach Week is meer dan alleen een voorbereiding op het hoofdevenement. Het is een toewijding aan inclusiviteit, talentontwikkeling en educatie, waarmee we een brug slaan tussen kunst, cultuur en diverse gemeenschappen. Door deze initiatieven hopen we een blijvende impact te creëren en een blijvende liefde voor kunst en muziek te stimuleren binnen de gehele gemeenschap.