Vacatures

Storioni Festival wil weer komen tot een voltallig bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een of twee algemene bestuursleden. Graag heeft de stichting een divers bestuur wat betreft genderidentiteit, leeftijd, culturele en maatschappelijke achtergrond, deskundigheid en ervaring.

Bekijk de vacatures