OVER HET FESTIVAL

ANBI-status Stichting Storioni Festival
KvK: 17263224
Fiscaal nummer: 8213.10.975
BTW nummer: 821310975 B 01
Rekening nummer: NL02RABO0153187948


Postadres
Stichting Storioni Festival
Postbus 615
5600 AP Eindhoven


Bezoekadres
Jan van Lieshoutstraat 3
5611 EE Eindhoven


Bestuur
De Stichting Storioni Festival wordt bestuurd door een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur, dat momenteel zes leden kent.
Guy Kerpen – voorzitter
Marco Haanappel
Yvonne van Hest
Aukje Kuypers
Romana dos Ramos-Verstraeten
Anastasia van Gennip


ANBI-publicaties

Activiteitenverslag Storioni Festival 2015

Balans baten & lasten

Toelichting op de balans

Beleidslijnen Projectplan Storioni Festival 2016

Wilt u het Storioni Festival steunen? Dan kan door een bedrag over te maken naar NL02RABO0153187948 t.n.v. Stichting Storioni Festival